‘เอคอมเมิร์ซ’ จับมือ ‘จอห์นสัน & จอห์นสัน’ เปิดตัวบรรจุภัณฑ์ทางเลือกเพื่อโลกยั่งยืน

admin

‘เอคอมเมิร์ซ’ จับมือ ‘จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน’ เปิดตัวบรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่ยั่งยืน เพื่ออนาคตอีคอมเมิร์ซที่ดีขึ้นในฟิลิปปินส์