ยูนิลีเวอร์ ปฏิวัติพลาสติก กระตุ้นคนรุ่นใหม่ ลด ละ เลิก

admin
0 0

Sharing is caring!

Read Time:7 Minute, 1 Second

ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง ลุยพันธกิจพิชิตพลาสติก ปฏิวัติการใช้ตั้งแต่ต้น นำแผนดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนของยูนิลีเวอร์ (Unilever Sustainable Living Plan) มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม จับมือ 3 ตัวแทนนิสิต-นักศึกษานำเสนอผลงานศิลปะสร้างสรรค์จากพลาสติกเหลือใช้ “ซันไลต์ Go Green Art Exhibition” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการรักษ์โลก

กระตุ้นให้คนรุ่นใหม่ ลด-ละ-เลิก ใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้งในชีวิตประจำวัน พร้อมผนึกกำลังเครือข่ายร้านค้า 7-11 เปิดตัวซันไลต์ ลิมิเต็ดอิดิชั่น ดีไซน์รักษ์โลกที่ออกแบบโดยนิสิต-นักศึกษา เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายไปสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์และลดขยะพลาสติกภายในโรงเรียนทับสะแกวิทยาและชุมชนโดยรอบในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้ชายฝั่งอ่าวไทย

นายโรเบิร์ต แคนเดลิโน ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ในประเทศไทย มาเลเซียสิงคโปร์ เมียนมา ลาว และกัมพูชา กล่าวว่า “ตลอด 87 ปีที่ผ่านมา ยูนิลีเวอร์ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภคชาวไทย ขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ โดยเฉพาะปัญหาขยะพลาสติกที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญระดับโลก การแก้ไขปัญหานี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภาครัฐเองก็ดำเนินการในหลายแนวทางเพื่อจัดการกับปัญหานี้ ทั้งโรดแม็ปการจัดการขยะพลาสติก และการลงนามในปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน ในระหว่างการประชุมอาเซียนซัมมิท 2019”

สำหรับยูนิลีเวอร์ เราได้นำแผนการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนมาใช้ตั้งแต่ปี 2553 เพื่อเป็นพิมพ์เขียวของการเติบโตที่ยั่งยืนของยูนิลีเวอร์ และช่วยพัฒนาสุขภาพของคนกว่า 1 พันล้านคนทั่วโลก รวมทั้งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การ “ปฏิวัติพลาสติก” เป็นกลยุทธ์นำไปสู่การลดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและยั่งยืน ภายในปี 2568 

ยูนิลีเวอร์ตั้งเป้าทำให้บรรจุภัณฑ์พลาสติกของยูนิลีเวอร์ 25% ทำมาจากวัสดุรีไซเคิล และทำจากวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่พร้อมนำไปรีไซเคิลและย่อยสลายได้ทั้ง 100% รวมทั้งการลดใช้พลาสติกผลิตใหม่ (Virgin Plastic) ลงครึ่งหนึ่งโดยใช้พลาสติกรีไซเคิลมากขึ้น และลดการใช้พลาสติกโดยรวมทั้งหมดให้ได้มากกว่า 1 แสนตัน นอกจากนี้ จะช่วยรวบรวมและนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกมาผ่านกระบวนการให้ได้มากกว่าที่ได้จำหน่ายออกไป โดยแบรนด์ซันไลต์ได้เริ่มเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว และคาดว่าจะทำได้สำเร็จเร็วกว่าเป้าหมายระดับโลก

แผนการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนของยูนิลีเวอร์ ประกอบด้วยเป้าหมายสำคัญ 3 ประการได้แก่ 1) การพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนกว่า 1 พันล้านคนทั่วโลก 2) การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ของยูนิลีเวอร์ลงเหลือครึ่งหนึ่ง และ 3) การปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนหลายล้านคนพร้อมกับการเติบโตทางธุรกิจของยูนิลีเวอร์

นายฤชุพัณณ์ ชูครุวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ล้างจาน บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้งจำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “ซันไลต์ มีเป้าหมายในการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ทุก SKU ให้เป็นพลาสติกรีไซเคิล 100% ทั้งหมดภายในปี 2565 ซึ่งเร็วกว่าเป้าหมายของยูนิลีเวอร์ทั่วโลก เริ่มจากปี 2560 ที่ซันไลต์ได้เปิดตัวบรรจุภัณฑ์ขวดดีไซน์ใหม่ เปลี่ยนจากเดิมที่เป็นขวดพลาสติก HDPE ทรงกลมทึบสีเหลืองที่ใช้มายาวนาน เป็นขวด PET พลาสติกใสคุณภาพสูง ส่งผลให้ลดการใช้พลาสติกได้ถึง 274 ตันต่อปี (เทียบเท่ากับขวดซันไลต์ขนาด 150 มล. จำนวน 26 ล้านขวด) 

และในช่วงต้นปี 2562 นี้ ได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ที่ทำมาจากพลาสติกรีไซเคิล 100% ดังนั้น เราจึงจะลดการใช้พลาสติกได้รวม 551 ตันต่อปีทีเดียว พร้อมยังช่วยลดก๊าซที่ก่อภาวะเรือนกระจกลงได้ 56% นับเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นทาง เพื่อความยั่งยืนของโลก สิ่งแวดล้อม และธุรกิจที่ต้องเดินหน้าไปพร้อมกัน”

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ “ซันไลต์ Go Green Art Exhibition” สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการ ลด-ละ-เลิก ใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง โดยการหันมาเลือกใช้พลาสติกรีไซเคิลให้มากขึ้น และนำบรรจุภัณฑ์มาใช้ซ้ำ รวมไปถึงการจัดการกับบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้วอย่างเหมาะสม ได้รับความร่วมมือจาก 3 ตัวแทนนิสิต-นักศึกษาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภายใต้หัวข้อ “Plastic Alive: คืนชีวิตคิดแบบพลาสติก” ที่สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อปัญหาขยะพลาสติก 

ทั้ง 3 ผลงานที่จัดแสดงประกอบด้วยผลงาน“พลาสเต่า” จากทีมมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ใช้ “กระดองเต่า” เป็นรูปทรงหลักที่สื่อถึงสิ่งมีชีวิต และตัววัสดุที่ทำจากขวดพลาสติกทำหน้าที่สื่อถึงเรื่องปัญหาพลาสติกในชีวิตประจำวัน ผลงาน “Round Make” จากทีมมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่เปรียบเทียบถึงการที่มนุษย์บริโภคทรัพยากรมากจนท้ายที่สุดกลับมาทำร้ายตัวเอง เหมือนเกมงูกินไข่ที่ต้องกินไข่ไปจนกว่าจะตาย และผลงาน “อ้อมกอด” จากทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สะท้อนถึงการนำพลาสติกมารีไซเคิลเสมือนการมอบชีวิตและความสดใสคืนให้กับโลกของเรา ไม่แตกต่างกับการคลอดบุตรซึ่งเปรียบเสมือนความบริสุทธิ์ เป็นการให้ชีวิตที่สดใส นอกจากนี้ “สกาย-วงศ์รวี นทีธร” ตัวแทนคนรุ่นใหม่หัวใจรักษ์โลก ยังมาแบ่งปันไอเดีย ลด-ละ-เลิกใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งในแบบของตนเองในงานนี้อีกด้วย

พร้อมกันนี้ ซันไลต์ ยังได้ผนึกกำลังเครือข่ายร้าน 7-11 เปิดตัวบรรจุภัณฑ์ซันไลต์ ลิมิเต็ด อิดิชั่นดีไซน์รักษ์โลก จากผลงานออกแบบของน้องๆ ทั้ง 3 สถาบัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น สำหรับผลงานที่ชนะเลิศเป็นของทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเลือกใช้สีเหลืองและสีฟ้าน้ำทะเลเป็นหลัก เพื่อสื่อถึงความต้องการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล ความสดใส และความหวังในการร่วมมือกันเพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน แสดงให้เห็นถึงความจริงใจและใส่ใจของซันไลต์ 

ซันไลต์ ลิมิเต็ด อิดิชั่น จะวางจำหน่ายในร้าน 7-11 จำนวน 120,000 ขวด ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้  รายได้จากการจำหน่ายทุกขวดจะได้รับการสมทุบจากซันไลต์ 1 บาทเพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนทับสะแกวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำหรับกิจกรรมสนับสนุนการรณรงค์และลดขยะพลาสติกภายในโรงเรียนและชุมชน

ผลงานศิลปะจากขยะพลาสติก “ซันไลต์ Go Green Art Exhibition” และผลงานทั้ง 3 ชิ้น จะถูกนำไปจัดแสดงชั้น 8 ยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ถนนพระราม 9 ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม ถึง 17 พฤศจิกายนนี้  จากนั้นซันไลต์จะร่วมมือกับโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand เพื่อแยกชิ้นส่วนของผลงาน และนำพลาสติกทั้งหมดไปรีไซเคิลเป็นผ้าจีวร เพื่อนำไปมอบให้กับวัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นการลดปริมาณขยะพลาสติก และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าต่อไป

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Next Post

'ศุภชัย'เจ้าสัวน้อยซีพี ปลุกภาวะผู้นำเด็กไทย

‘ศุภชัย’ ซีอีโอเครือซีพี สร้างผู้นำแห่งอนาคต หนุนคนรุ่นใหม่ เป็นตัวแทนประเทศไทย โชว์วิชั่นเวทีประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก “One Young World Summit 2019” 

You May Like